Als je een reisverzekering afsluit, dan hoop je natuurlijk dat je deze niet nodig zult hebben. Maar mocht je hem toch nodig hebben, dan is het handig om te weten wat je moet doen. Hoe moet je bijvoorbeeld iets declareren? In dit artikel lees je wat je per geval moet doen.

Schade reisverzekering melden

Stel: op vakantie verlies je je telefoon, je zonnebril wordt gestolen of je camera valt in het zwembad. Dan wil je die schade graag vergoed krijgen door je reisverzekering. Je moet deze schade dan melden. Hiervoor vul je een schadeformulier in en deze stuur je naar je reisverzekeraar. Andere relevante stukken voor de afhandeling van jouw schade stuur je ook mee. Bijvoorbeeld verklaringen van de politie en/of reisleiding, nota’s van medische behandelingen of aanschafnota’s van gestolen of beschadigde artikelen. Heb je hulp ingeroepen van de alarmcentrale? Vermeld dan ook jouw dossiernummer.

Spoedeisende hulp

Ben je op reis en heb je direct (medische) hulp nodig? Dan kun je de alarmcentrale van de reis- of zorgverzekeraar bellen. Welke alarmcentrale dit is, kun je terugvinden op het polisblad van je verzekering of bij onze veelgestelde vragen.

Niet spoedeisende hulp

Ben je bagage kwijtgeraakt of wil je andere schade melden? Dan doe je dit direct na thuiskomst met behulp van een schadeformulier. Vrijwel alle reisverzekeraars accepteren dit formulier. Het ingevulde schadeaangifteformulier stuur je rechtstreeks naar jouw reisverzekeraar of, als wij tussenpersoon voor jou zijn, naar Independer.nl. Met dit formulier stuur je alle relevante papieren mee die voor de schadeafhandeling van belang zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld verklaringen van de politie enof reisleiding zijn, nota’s van medische behandelingen of aanschafnota’s van gestolen of beschadigde spullen.

Als je iets verloren bent of als er iets van je gestolen is, moet je altijd ter plekke aangifte bij de politie doen. Dit aangiftebewijs moet je vervolgens meesturen met je schadeformulier.

Annulering van je reis melden

Kan je helemaal niet op vakantie of heb je jouw vakantie eerder moeten afbreken? Ook dan moet je een schadeformulier invullen en opsturen. Met dit formulier stuur je ook alle relevante stukken mee die voor de schadeafhandeling van belang zijn, zoals nota’s en bewijsstukken voor annulering.

Populair: reisverzekering telefoon kapot, zonnebril kapot reisverzekering