Senioren zijn duurder uit als ze een autoverzekering willen afsluiten. Automobilisten van boven de 65 moeten zeker 10 procent meer premie betalen als ze een nieuwe autoverzekering willen fsluiten, volgens Verzekeringssite.nl. Bij meer dan de helft van de onderzochte verzekeraars gaat de premie omhoog nadat een bepaalde leeftijd is bereikt. Deze leeftijdsgrens wisselt per verzekeraar. Bij 43 procent van de verzekeraars blijft de premie hetzelfde, ook na pensionering.

Volgens directeur Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl is de trend dat verzekeraars minder vaak ouderen weigeren. Daar staat tegenover dat ze hen hogere premies vragen. Overigens weigert een derde van de onderzochte verzekeraars nog steeds 65-plussers die zich melden voor een nieuwe verzekering.

Concurrentie

Het Verbond van Verzekeraars bevestigt dat verzekeraars vaker ouderen accepteren. Dat komt door de toenemende concurrentie in de sector. “Selectie en hogere premie mag”, benadrukt woordvoerder Cor Groeneweg. “Dat heeft te maken met de statistisch hogere schadelast van deze doelgroep. Dat gebeurt overigens ook bij jongeren.”