Gepubliceerd op 29 oktober 11, 12:00

Sportschool opgezeggen? Tijdschrift? Telefonieabonnement? Verzekering? Nog een maand en dan is het mogelijk om per maand op te zeggen. Maar er is een aantal uitzonderingen. We zetten alles nog een keer op een rijtje en geven er voorbeelden bij.

Het principe is simpel. U sluit een nieuw contract af. Dat kan een jaar zijn. Daarna wordt het automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. U kunt het dan op elk moment opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

SPORTSCHOOL De sportschool, waar u 1 mei 2011 een abonnement heeft afgesloten, laat het abonnement op 1 mei 2012 doorlopen. U kunt vanaf die laatste datum per maand opzeggen.

KRANTEN Er zijn uitzonderingen op deze regel. Kranten en tijdschriften hebben, in verband met de inkoop van het papier en de productietijd, een opzegtermijn van drie maanden.

VERENIGINGEN Andere uitzonderingen: verenigingen vallen buiten deze wet, omdat leden via ledenvergaderingen voldoende invloed hebben. Clubbladen, waarvoor betaald moet worden, vallen wel onder de wet.

De ANWB is een vereniging en houdt dus een opzegtermijn van een jaar. De gratis Kampioen hoort daar bij. Andere uitgaven van de ANWB, zoals de Autokampioen, vallen wel onder deze wet en zijn per kwartaal opzegbaar.

ONGELIJKHEID In de nieuwe wet is ook een einde gemaakt aan de ongelijkheid tussen aanmelden en opzeggen. Als u telefonisch een contract bent aangegaan, kunt u met ingang van 1 december ook telefonisch opzeggen. Probleem hierbij is dat u dan wel moet kunnen aantonen dat u telefonisch hebt opgezegd.

U wilt uw telefoonabonnement opzeggen. U hebt dat ooit telefonisch afgesloten. Als u belt, hoort u dat het schriftelijk en drie maanden van tevoren moet. Die eis mag een bedrijf met ingang van 1 december niet meer stellen. Ze moeten akkoord gaan met die telefonische opzegging.

VERZEKERINGEN Het verhaal voor verzekeringen is iets anders. Bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars hebben een regeling afgesproken, die aansluit bij de nieuwe wet. Die regeling is sinds 1 maart 2011 al geldig voor auto-, inboedel-, opstal-, rechtsbijstand-, reis-, annuleringsverzekeringen en de wettelijke aansprakelijkheid. Levensverzekeringen en zorgverzekeringen vallen er buiten.

Uw inboedelverzekering is in 2009 voor vijf jaar verlengd. U dient dat contract tot 2014 uit te dienen. Daarna wordt het omgezet in een dagelijks opzegbaar jaarcontract..

Verzekeraars van het Verbond gaan u bij het aflopen van de termijn actief informeren. Als u een meerjarig contract afsluit (dat dus niet tussentijds opzegbaar is), dan moet u daarvoor twee handtekeningen zetten.

Populair: hema lekker weg club opzeggen