De meeste rechtsbijstandsverzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat juridische bijstand – wanneer die onder de dekking van de verzekering valt – in eerste instantie alléén door hun eigen juridisch medewerkers wordt verleend. Het kan dan voorkomen dat je bijvoorbeeld in Grave woont, maar dat je zaak wordt behandeld door een medewerker in Amsterdam die je niet kent en waarmee je voornamelijk contact hebt per mail of telefoon. Een advocaat van je eigen keuze uit je eigen woonplaats (met wie de lijntjes veelal korter zijn) werd alleen op kosten van de verzekering voor je aan het werk gezet, wanneer er sprake was van een conflicterend belang (beide partijen zijn verzekerd bij dezelfde rechtsbijstandsverzekeraar) of wanneer er sprake was van verplichte procesvertegenwoordiging (er wordt geprocedeerd bij rechtbank of gerechtshof).

Op 7 november 2013 heeft het Europees Hof van Justitie echter beslist dat wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt, het recht op vrije advocaatkeuze niet alleen bestaat in de hiervoor genoemde uitzonderingssituaties, maar eigenlijk altijd wanneer er wordt geprocedeerd. Ook wanneer er niet bij de rechtbank of het gerechtshof wordt geprocedeerd, maar bijvoorbeeld bij de kantonrechter, of bestuursrechter. De beperkende bepalingen met betrekking tot het recht op vrije advocaatkeuze die in veel polisvoorwaarden zijn opgenomen worden als het ware opzij gezet door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.
Dit is goed nieuws voor iedereen die een rechtsbijstandverzekering heeft: je hebt nu namelijk de mogelijkheid om in geval van een procedure aan de rechtsbijstandverzekering te laten weten dat je je in die procedure graag door een door jouzelf gekozen advocaat wilt laten vertegenwoordigen die gespecialiseerd is op het rechtsgebied waar het geschil om draait en die zo dichtbij gevestigd is dat persoonlijk overleg bij de verzekerde thuis of bij de advocaat op kantoor veel eenvoudiger wordt. Wanneer de zaak tijdig bij de rechtsbijstandsverzekeraar wordt gemeld zullen de kosten van rechtsbijstand vervolgens door de verzekeraar moeten worden vergoed.

Tagged with: