Consumenten lijken moeite te hebben om een goede keuze te maken voor hun ziektekostenverzekering voor het komende jaar, 2015. Er zijn lastige keuzes te maken omtrent de vrije zorgkeuze en het eigen risico, meldt Zorgverzekeringvergelijken.com. Veel consumenten sluiten een zogenaamde budgetpolis af, en beseffen daarbij onvoldoende dat de vrijheid in het kiezen van de arts of ziekenhuis beperkt is. Ook het eigen risico wordt vaak hoog gekozen, terwijl niet altijd duidelijk is of mensen dit risico ook kunnen dragen.

Ook de website Zorgverzekeringenvergelijken.net luidt de alarmbel; consumenten moeten erop letten om tijdig over te stappen. Consumenten lijken dit jaar veel later dan normaal rond te kijken en te vergelijken. Het is zaak om een verandering van ziektekostenverzekering tijdig in gang te zetten; voor het eind van het kalenderjaar dient de huidige zorgverzekering te worden opgezegd. Anders missen ze een eventuele korting op de premie, door van zorgverzekeraar over te stappen.